Methodiek

header-methodieken

Methodiek

De methodes en de manieren om te realiseren wat jij wil bereiken, wat jij wil zien in de toekomst en de ongewenste situatie die jij wil aanpakken.

Elk individu heeft ingeslepen patronen die ons dagelijks helpen en anderen die ons soms belemmeren. Deze patronen worden meegegeven vanuit onze opvoeding en van bij de geboorte (ouders, school, vrienden, jeugdbeweging, werk..).

De techniek zorgt ervoor dat negatieve herinneringen en emoties uit het verleden, op een andere manier worden ervaren en opnieuw anders worden opgeslagen in ons geheugen. Een positieve verandering op neurologisch niveau! Dit gebeurt op basis van specifieke oogbewegingen.

Ook imprints op het niveau van identiteit: wie we zijn, hoe we kijken naar onszelf en waar we voor staan, kunnen met deze tool evolueren.

Loop je steeds aan tegen dezelfde gevoelens en belemmeren zij jou om jouw gedrag af te stemmen op de situatie? Hebben bepaalde emoties te veel negatieve invloed op jouw functioneren? Wil je voor eens en voor altijd af van dat vervelende buikgevoel dat in sommige situaties opkomt? Kijk je te negatief naar jezelf en wil je meer zelfvertrouwen? Wil je vanuit jouw eigen kracht in het leven staan?

Is ontwikkeld door Andrew T. Austin en is gericht op exploratie van de metaforen van de client. Het is veranderingswerk vanuit een totaal andere invalshoek.

Er wordt niet gewerkt met resultaten die op voorhand bepaald zijn (er worden dus geen doelen gesteld op voorhand), er wordt vooral gekeken naar de metafoor die aanwezig is in onze rechterhersenhelft, die spreekt in symbolen. De linkerhersenhelft van onze hersenen doet een “vertaling” via taal en maakt en vertelt een verhaal.

De exploratie van de metafoor met de client zorgt ervoor dat de staat waarin “de klant vastzit“ duidelijk wordt. De bewegingen (movement) die kunnen gebeuren, zorgen voor effectieve veranderingen in de buitenwereld en worden duidelijk in gedrag, taal, overtuigingen.

Heb je gevoel dat je al jouw hele leven een last met je meedraagt? Zit je in de put? Loop je steeds tegen dezelfde situatie aan? Zie je te weinig ondersteuning in jouw leven? Of voel je je nooit voldaan in wat je wil?

Is een NLP techniek met spiritueel aspect ontwikkeld door Connirae en Tamara Andreas.

Deze techniek laat toe om ongewenste gedragingen, gevoelens, gedachten te veranderen en de verbinding te maken met het hoger doel dat wordt nagestreefd als we deze gedragingen, gevoelens, gedachten vertonen. Dit hoger doel zijn staten van het “zijn” (kernstaten van het zelf ) zoals heelheid , verbondenheid., liefde, OK zijn, innerlijke vrede.

Het is een aangename, prettige én krachtige manier om te werken aan die delen van onze persoonlijkheid waar we minder van houden. Het brengt veranderingen in emotioneel ervaren, in gewoontes, in relaties, in ons zelfbeeld of in andere innerlijke conflicten en in overtuigingen.

Ben je te perfectionistisch en kritisch tegenover jezelf, zelfs als je heel kleine fouten maakt? Verzeil je vaak in discussies over wie er gelijk heeft? Heb je het niet zo gemakkelijk met eten? Vecht je met jezelf over wat te eten en hoeveel? Raak je vast in minder aangename emoties zoals woede en jaloersheid? Is het voor jou moeilijk om iemand te vertrouwen?

Relatie van het Zelf ten opzichte van andere personen, objecten, situaties.

Er worden verschillende perceptuele posities ingenomen, zodat de persoon eigen grenzen beter leert ontdekken, met respect voor het zelf en de anderen.

De aligning geeft je inzichten in jouw eigen positie, jouw grenzen, jouw gevoelens, jouw zien en jouw gehoor. Zo krijg je toegang tot meer hulpbronnen , meer keuzes en meer wijsheid.

De “aligned self” positie is jouw “zwaartepunt” en geeft je makkelijker toegang tot de kernstaten van het ik.

Hoe zie je een ruzie met jou als één van de deelnemers, vanuit de observator rol? Wat is jouw positie ten opzichte van een moeilijke situatie? Wie ben je zelf in de situatie? Ben je aligned met je zelf in de situatie?

Neuro linguïstisch Programmeren

Het verschil dat het verschil maakt. Het omgaan met taal zodat onze hersenen op een andere manier worden aangestuurd.

NLP kijkt naar het wereldbeeld dat verschillend is bij elk individu, de filters die we gebruiken bij onze waarneming (horen, zien, voelen, denken) en onze waarden en normen die de basis zijn van onze overtuigingen over onszelf en de wereld rondom ons heen.

NLP coaching: een effectieve manier om doelen te bepalen en een techniek om deze te bereiken en dit vanuit eigen verantwoordelijkheid en impact.

Wil jij graag efficiënter doelen bepalen? Betere communicatie toepassen in je persoonlijke en/of werkrelatie? Wil je jouw keuzestrategie leren kennen of jouw strategie om steeds weer de foute keuze te maken veranderen? Wil je belemmerende patronen doorbreken? Wil je de positieve intentie kennen van jouw gedragingen?

Elke negatieve emotie/stemming is een verstoring van onze balans, dus een storing in ons energiesysteem.

De EFT techniek bestaat eruit de negatieve stemming/emotie op te roepen en tegelijkertijd het kloppen op meridiaan punten op het lichaam. De energie komt terug vrij en de spanning of negatieve emotie/stemming wordt losgelaten en geneutraliseerd.

Wil je zelf een tool in handen hebben om opkomende emoties snel los te laten? Wil je jouw motivatie vergroten om te sporten? Wil je beter in je vel zitten? Wil je je zelfvertrouwen vergroten voor die presentatie? Wil je af van slechte gewoontes?

Tijdens een eerste vraaggesprek zoek ik samen met jou naar de oorzaak van de klacht. De foto van het nu wordt op die manier omgezet in een film, een tijdslijn waar we kijken naar het verleden. Wat was er toen allemaal zodat de eerste klachten/symptoom zijn ontstaan? En wat is de evolutie van toen tot nu. Wat verwacht je te bereiken in de toekomst voor jouw gezondheid?

Nadien wordt er dan via deep learning toegelicht welke werkingmechanismen verstoord zijn en samen met jou doorgepraat hoe het kan worden hersteld, welke interventies nodig zijn, welke fases en wat de vermoedelijke duur is van het gewenste herstel.

Een kalender wordt opgesteld voor opvolging.

Elke oplossing is verschillend voor ieder mens en de aanpak en uitvoering is gepersonaliseerd en aangepast aan wat voor jou als individu met jouw klacht nodig is en op het ritme dat voor jou mogelijk is.

Wil je graag jouw gezondheid terug in eigen handen nemen? Wil je af van die nu reeds langdurende klachten? Heb je last van depressieve stemmingen, pijn, immuniteitsproblemen?
Of loopt het niet goed in jouw darmen?

Tijd voor verandering?

Stel je voor hoe het morgen zou zijn om je fitter en energieker te voelen, jouw gezondheid in eigen handen te hebben en meer zelfvertrouwen en vrijheid te ervaren?