Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY

De evenwichtige balans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die de evenwichtige balans verwerkt en is dus van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van de websites.

We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit de privacy wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en je rechten te respecteren bij elke verwerking van je persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij Chris Van Den Broeck op chris@de-evenwichtige-balans.be.

Verwerkingsdoeleinden
De evenwichtige balans verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor contacten en interacties met personen (o.a. beantwoorden en opvolgen van vragen, administratie en facturatie (voor ondernemingen)).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming) en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derden. Tenzij er een wettelijke verplichting is of als je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is tijdens het coaching traject en in voorkomend geval om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding in geval van facturatie aan bedrijven).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Via chris@de-evenwichtige-balans.be kan je altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten schrappen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

COOKIES

Op de site van de evenwichtige balans gebruiken we cookies. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar je browser kan worden gezonden, waarna dit door je browser in je systeem kan worden opgeslagen. Eigenlijk tekstbestandjes die op je computer, tablet of mobiel toestel worden geplaatst.

Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Soorten cookies die we gebruiken

Functionele – noodzakelijke cookies
Deze cookies heb je nodig om onze website te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en maken het surfen een stuk aangenamer.

Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.

Performantie- en analysecookies
Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Zie ook deel over Google Analytics.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met surfen op de-evenwichtige-balans.be.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van de website kan benutten.

Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.

Google Analytics

de evenwichtige balans maakt op deze site gebruik van Google Analytics om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van “cookies” de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren.

De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service.

Wij hebben daarbij waarborgen getroffen waardoor je recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

  • Er werd daarom een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers.
  • We hebben ervoor gekozen om het laatste octet van je IP-adres te maskeren, dit houdt in dat de laatste 8 cijfers van je IP-adres voor ons niet zichtbaar zijn waardoor je geheel anoniem blijft.
  • We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Google Analytics gebruikt de informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. Het delen van gegevens met de webanalyseservice is uitgeschakeld. Dit houdt dus in dat we Google niet hebben toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  • We maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.